Số 1, Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương

Số điện thoại: 84 650 3735 985 – 3 735 986

FAX: 84 650 3735 984 MÃ SỐ THUẾ: 3700585938

Quang cảnh nhà máy