Số 1, Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương

Số điện thoại: 84 650 3735 985 – 3 735 986

FAX: 84 650 3735 984 MÃ SỐ THUẾ: 3700585938

Thông tin liên hệ


CÔNG TY TNHH DINSAN
SỐ 1 ĐƯỜNG 4, KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, HUYỆN DĨ AN, TÌNH BÌNH DƯƠNG
ĐIỆN THOẠI: 84 650 3735 985 – 3 735 986
FAX: 84 650 3735 984
EMAIL : Dinsanyarn01@Yahoo.Com

CÔNG TY TNHH DINSAN

SỐ 1 ĐƯỜNG 4, KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, HUYỆN DĨ AN, TÌNH BÌNH DƯƠNG

ĐIỆN THOẠI: 84 650 3735 985 – 3 735 986

FAX: 84 650 3735 984

MÃ SỐ THUẾ: 3700585938

EMAIL : info@dinsanyarn.com

WEBSITE: www.dinsanyarn.com


Liên hệ qua email

Tên khách hàng:
Email:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung: